Snabblogin till Mina sidor

ALINGSÅS RÄDDNINGSSTATION

Räddningsstation

På Tokebacka byggs en ny gemensam räddningsstation för Alingsås och Vårgårdas räddningstjänst och ambulans.

Bakgrund

Alingsås brandstation och Alingsås ambulans är idag placerade på två olika platser inom Alingsås stad. De har båda problem med trångboddhet, trafikstockningar och för långa utryckningstider. Ambulansverksamheten påbörjade 2017 ett arbete med att hitta en lämplig placering av en ny ambulansstation.

Behovet var en ny station med etablering nära de större kommunikationslederna E20, väg 180, 190 samt 1890. Lämplig plats för etablering av ny räddningsstation med plats för båda verksamheterna togs fram i Tokebacka, Bälinge. Arbetet med en programhandling för samlokalisering av räddningstjänsten och ambulansen påbörjades under våren 2018.

Om projektet

Stationen byggs på Tokebacka där räddningstjänsten och ambulansen i Alingsås och Vårgårda kommer att rymmas i gemensamma lokaler. De nya lokalerna beräknas till cirka 6 500 kvm.

Stationen inrymmer utöver fordonshallar även bl.a. kontor, logement, gym och konferensrum. I anslutning till huvudbyggnaden byggs även tvätthall, tankstation, övningshus och garage.

Fakta

Plats: Tokebacka

Byggstart: KV 1 2021

Färdigställt: 2023

Entreprenör: Tommy Byggare

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Arkitekt: Liljewall