Snabblogin till Mina sidor

NYCKLAR

EXTRA NYCKLAR

Våra nycklar är spärrade för kopiering. Kontakta kundservice om du vill köpa fler nycklar eller passerbrickor till din lägenhet.

 

BORTTAPPADE NYCKLAR OCH LÅSBYTE

Tappar du bort din passerbricka ska du genast spärra den genom Mina sidor eller genom att kontakta kundservice. Nya passerbrickor ska kvitteras ut personligen i vår kundmottagning. Kostnaden läggs på din hyresavi.

Om du tappar bort nyckeln till din lägenhetsdörr ska du kontakta fastighetsservice. Då behöver låset bytas och du får stå för kostnaden för nytt lås och nycklar.

 

LÅST DIG UTE?

Vår fastighetsjour, telefon 0322–61 77 77, har nycklar till de flesta (men inte alla) av Alingsåshems fastigheter. Du måste kunna legitimera dig då de endast kan låsa upp åt den som står på kontraktet. Vår fastighetsjour tar ut en avgift för att låsa upp din dörr.

Om du låser dig ute från en fastighet dit vår fastighetsjour inte har nycklar vänder du dig till en låssmed.