Snabblogin till Mina sidor

Ökad trygghet på Stockslycke

Bättre sikt mellan husen och förbättrad belysning är några av de saker som vi gör för ökad trygghet på Stockslycke.


Under de senaste åren har vi fått in många bra synpunkter från våra hyresgäster på Stockslycke genom hyresgästenkäter och trygghetsvandringar. En del av dem har handlat om buskage som växer upp över fönster och skymmer källaringångar och entréer. Därför har vi under 2018 tagit bort en stor del av buskagen och ersatt dem med gräs. Detta är bättre för husväggar och grunder. Det ger också fri sikt, vilket bidrar till en större trygghet för den som besöker sitt källarförråd kvällstid. Under 2019 har vi fortsatt trygghetsarbetet genom att byta ut och förbättra belysning i trapphus och entréer på Stockslycke.


NÅGOT AV DET SOM GÖRS PÅ STOCKSLYCKE DE NÄRMASTE ÅREN

  • Stor upprensning bland buskar och träd kring entréer och källare, framför allt på Borgmästarvägen och Rådmansvägen

  • Ny belysning i entréer och källartrappor

  • Förbättrad belysning på gångstigar

  • Nya och bättre placerade adresskyltar i området

  • Ny och bättre belysning i trapphusen

 

VAD ÄR EN TRYGGHETSVANDRING?

Med jämna mellanrum gör Alingsåshem tillsammans med Hyresgästföreningen så kallade trygghetsvandringar. Det är en promenad som vi gör tillsammans med hyresgäster när det blivit mörkt för att hitta platser som kan kännas otrygga. Efter promenaden skriver vi en lista på sådant som kan göras för att minska otryggheten.