Snabblogin till Mina sidor

ÖVERLÅTELSE

Som hyresgäst har du enligt hyreslagen i vissa fall rätt att överlåta ditt hyresavtal till en annan person som du delat hushåll och bott tillsammans med.


KRAV FÖR ÖVERLÅTELSE

Du ska ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den person som kontraktet skall överlåtas på. Det räcker således inte att hen varit inneboende.

Det har ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får exempelvis inte automatiskt överta föräldrars eller syskons lägenhet. Man kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.

Den person som tar över kontraktet måste ha fyllt 18 år.

Du måste ha Alingsåshems medgivande/samtycke till överlåtelsen.

 

ANSÖKAN

Vill du ansöka om överlåtelse kontaktar du Alingsåshems kundservice.

Ansökan om överlåtelse ska komma in till Alingsåshem minst en månad innan du önskar att överlåta hyreskontraktet. Du kan inte ansöka om överlåtelse av ett avtal som redan är uppsagt.

Vår handläggningstid är 4–6 veckor.

Om överlåtelse sker utan att Alingsåshem gett sitt medgivande/samtycke, går överlåtelsen om intet och hyresrätten ärr förverkad.

 

NYTT KONTRAKT SKRIVS

Om din ansökan beviljas kommer vi att skriva ett nytt hyreskontrakt där ditt namn ersätts med den du vill överlåta lägenheten till. Han eller hon övertar därmed ansvaret för det pågående hyresavtalet, även för eventuella skador som inträffat i lägenheten före överlåtelsen.