Snabblogin till Mina sidor

Parkeringsdäck i Stadsskogen

 

Ett parkeringsdäck i två plan kommer att byggas intill idrottshallen ”Träffpunkt Stadsskogen”.

Anledningen är Alingsåshem bygger nya flerbostadshus på andra sidan Stadsskogsgatan, och de boende som kommer flytta in är i behov av parkeringsplatser.

 

UTFÖRANDE

Det nya parkeringsdäcket kommer att byggas i två plan, där första plan kommer att vara avsett för boende i Alingsåshems flerbostadshus och andra plan för besökande till Träffpunkt Stadsskogen. Besöksparkeringen kommer att betalas via sms-parkering.

Parkeringsdäcket kommer att grävas ner så att endast den övre halvan av p-däcket är synligt ovan mark. Tre av parkeringsdäckets fasader täcks med mossgröna fasadskivor i plåt förutom den fasad som vetter mot Bostadsföreningen Bergakungen som kläs med vajrar där det kommer att planteras en klätterväxt för att skapa ett trivsamt ”rum” mellan bostadsrätternas uteplatser och parkeringsdäcket.

 

TIDPLAN

Om allting går enligt planering kommer byggnationen att påbörjas under vintern 2019.

 

OM FASTIGHETEN

Där parkeringsdäcket ska byggas finns idag en asfalterad yta med parkeringsplatser som Alingsåshem tidigare har arrenderat av Alingsås kommun. Idag är marken avstyckad och uppköpt av Alingsåshem i syfte att bygga gällande parkeringsdäck.

Ovan kan du se 3D-vyer som illustrerar det nya parkeringsdäcket. Observera att dessa ska skapa en ungefärlig bild av byggnaden och dess omgivande miljö. Mindre förändringar kan bli aktuella.