Snabblogin till Mina sidor

Registrering

1. Kontaktuppgifter

* = obligatoriska uppgifter
Steg  1 2 3 4
Medsökande:*
Svenskt personnummer:*
Jag vill även ha erbjudande som SMS-påminnelse

PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet.

Jag har tagit del av ovanstående information samt uthyrningspolicyn och lämnar härmed mitt samtycke till att AB Alingsåshem behandlar mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att AB Alingsåshem har rätt att kontrollera mina uppgifter.

Fortsätt »
OBS!

Du som bor hos oss idag, eller gjort det tidigare, behöver inte registrera dig. Gå till "Mina sidor" för att logga in. Har du aldrig loggat in förut använder du kundnumret som finns på din hyresavi som lösenord.

(Du som redan gjort en ansökan behöver inte heller registrera dig. Logga in direkt från "Mina sidor")