Snabblogin till Mina sidor

REGISTRERING

1. Kontaktuppgifter

* = obligatoriska uppgifter
Steg  1 2 3 4
Medsökande:*
Svenskt personnummer:*
Jag vill även ha erbjudande som SMS-påminnelse

GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller EU: s allmänna databeskrivningsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) i Sverige. Denna förordning ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. AB Alingsåshem respekterar våra kunders integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Personuppgiftsansvarig

AB Alingsåshem (556401-2374) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör själva, eller som annat företag gör på vårt uppdrag.

AB Alingsåshem
Box 146
441 23 ALINGSÅS

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Dataskyddsombud:

Lena Borin dataskyddsombud@alingsashem.se

Vad är en personuppgift?

"Personliga data" eller personuppgifter är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer eller foto.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du registrerar dig i bostadskön.

När behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av hyresavtalet. I klartext betyder det att vi behöver veta vem du är och hur vi kan kontakta dig för att kunna skicka erbjudanden och avier, och för att vi skall kunna hantera serviceanmälningar och störningsärenden. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Med stöd av skriftligt samtycke kan vi också behandla känsliga personuppgifter som hälsotillstånd, om detta innebär ett behov av anpassat boende. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i den här artikeln använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kund. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer när de utför tjänster för oss, främst för att göra lägenhetsunderhåll och för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du är kund hos oss, och under två år efter att ditt senaste avtal hos oss har avslutats. Uppgifter som finns i bokföringsmaterial får sparas i sju år, inklusive innevarande år. Detta regleras även av Arkivlagen och Bokföringslagen.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och har rätt att årligen begära ett registerutdrag med dina personuppgifter. Om du inte har ett gällande avtal hos oss, utan bara står i vår bostadskö, kan du när som helst välja att avregistrera dig från kön ? att "bli glömd". I samband med det så upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och dina personuppgifter tas bort från vårt register. Observera att du då förlorar dina dittills samlade köpoäng och vi har ingen möjlighet att digitalt återskapa dina uppgifter. För att ?bli glömd? krävs det att du fyller i en blankett som du personligen lämnar in till Alingsåshems kundmottagning. Du måste kunna uppvisa giltig legitimation. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Delar vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

AB Alingsåshem behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Jag har tagit del av ovanstående information samt uthyrningspolicyn och lämnar härmed mitt samtycke till att AB Alingsåshem behandlar mina personuppgifter som lämnats ovan. Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga, och att jag godkänner att AB Alingsåshem har rätt att kontrollera mina uppgifter.

Fortsätt »

BOR DU HOS OSS IDAG?

Då kan du direkt logga in via Mina sidor.

Första gången du loggar in kan du använda kundnumret på din hyresavi som lösenord.