Snabblogin till Mina sidor

RENOVERA

RENOVERINGSFOND

De flesta av våra lägenheter har en lägenhetsfond. Varje månad fylls lägenhetsfonden på med pengar som kan användas till att förnya din lägenhet.

Hur mycket du har i fonden ser du under Mina sidor och på din hyresavi. Det finns en gräns för hur mycket pengar det kan finnas i lägenhetsfonden. Om du inte använder fonden kommer du istället att få en rabatt på din hyra.

Du kan till exempel byta tapeter, måla om eller lägga nya golv. Fonden kan inte användas till vitvaror, badrum, köksluckor och bänkskivor.

Om Alingsåshem gör renoveringen har varje åtgärd ett fast pris. Efter beställningen kan det ta upp till 3 månader innan arbetet påbörjas.

I kundmottagningen kan du se standardutbudet som du kan välja mellan. Gör du dyrare val får du själv bekosta mellanskillnaden.

Om du har frågor om lägenhetsfonden är du välkommen att kontakta din förvaltare.

Begränsningar

  • Du kan inte beställa underhåll efter att du sagt upp din lägenhet.

  • Du får själv betala mellanskillnad om dina val kostar mer än vad som finns i fonden.

  • Alingsåshem kan neka användande av fonden om du har skulder till oss.


EGNA RENOVERINGAR

Du har rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet. Det är också tillåtet att montera in persienner, titthål i dörren och extralås.

Arbetet måste dock utföras på ett fackmannamässigt sätt, och förändringen får inte vara för extrem. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar.

Kontakta din förvaltare om du vill göra egna förändringar i din bostad. Alingsåshem ska besiktiga och godkänna alla egna arbeten.