Snabblogin till Mina sidor

SOLENERGI KV. LJUSET

Sedan december 2012 finns Alingsåshems första solceller monterade på taket på kv Ljuset.

Anläggningen är ansluten till fastighetens elnät och energin som produceras används först och främst till den gemensamma elen i huset – alltså till hissen, ventilationen, tvättstugan osv. Solcellerna producerar inte tillräckligt mycket energi för att täcka upp hela behovet, men i princip så gör de att elmätaren snurrar långsammare.

Solcellerna börjar producera så fort det blir dagsljus men producerar mest vid fullt solsken och när solen står som högst på himlen.

Om solcellerna skulle producera mer el än vad som förbrukas i huset (till exempel en solig dag på sommaren) så går överskottet ut på elnätet. Anläggningen får inte och kan inte producera el vid strömavbrott.

I rutan högst upp på den här sidan så kan man se hur mycket energi som solcellerna producerar just nu, och hur mycket de producerat historiskt. Använd pilarna för att komma fram till olika typer av fakta!

Faktaruta

Beräknad årsproduktion:
7 000 kWh

Toppeffekt:
10 kW

Total modulyta:
71 kvm

Antal solcellsmoduler:
42 st