Snabblogin till Mina sidor

Sponsringspolicy

Alingsåshem arbetar för att hjälpa till att skapa ekonomisk-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet i kommunen. Detta gör vi bland annat genom att stödja föreningar, kultur, idrott och andra evenemang som bidrar till Alingsås blir en attraktiv, trygg och säker mötesplats.

Så här ser vi på sponsring

Sponsring är ett samarbete mellan Alingsåshem och ett företag/organisation/förening med ömsesidig nytta för båda parter.

Sponsringsinsatser ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och bidra till att uppfylla våra mål för Alingsåshem och för Alingsås kommun.

Alingsåshem sponsrar aktiviteter och föreningar som

• stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Alingsåshem har en stor andel fastigheter
• når många människor
• tillför kommunen positiva värden

Alingsåshem sponsrar inte

• verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ
• politiska partier eller religiösa organisationer
• företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
• privatpersoner

Alingsåshem förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Under vissa perioder kan prioriteringarna variera och det är inte heller möjligt att sträva efter att till hundra procent täcka all sponsring som söks.

Att söka sponsring

Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som uppfyller våra krav. Vi kan stödja en förening eller aktivitet ekonomiskt, men också genom att tex låna ut en lokal, utrustning, material eller personal.


Om du söker sponsring för din förening eller aktivitet fyller du först i blanketten ”Ansökan om sponsring”. Den hittar du här >>


Blanketten skickas eller mailas till Alingsåshems kommunikatör: jenny.bengtson@alingsashem.se

Alla ansökningar om sponsring skall göras via blanketten.

Frågor?

Har du frågor om vår sponsring eller kring vår sponsringspolicy?
Kontakta Alingsåshems kommunikatör Jenny Bengtson på tel. 0322-61 77 28 eller via mail