Snabblogin till Mina sidor

STADSODLING

Vi tror att kvartersodlingar är bra på många sätt. Det ger inte bara härproducerade grönsaker och blommor och vackrare gårdar, utan bidrar också till att våra hyresgäster knyter starkare band till närmiljön och sina grannar.

Sedan 2014 har Alingsåshem inlett ett projekt för att erbjuda våra hyresgäster möjligheten att odla. Hittills har vi odlingar i två områden, men har du förslag på andra områden som borde få sina egna odlingsplatser i framtiden får du gärna höra av dig till oss. Odlingsplatserna kan hyras av alla som har ett kontrakt hos Alingsåshem.

 

BROGÅRDEN

Här finns 32 odlingslotter à 5x3 meter, direkt på friland. Odlingarna startades 2014 och har snabbt blivit en grönskande oas.

Hyran för en odlingslott är 100 kronor per år. I anslutning till odlingarna finns tillgång till vatten.

 

NOLTORP

På Noltorp är odlingarna mer mobila, eftersom stadsdelen håller på att renoveras. Sedan 2015 pågår ett försök med odling i pallkragar. Det finns ett odlingsområde i kvarteret Bananen och ett i kvarteret Citronen.

Vid varje odlingsområde finns ett vattenutkast.

Här kostar en dubbel pallkrage fylld med jord 100 kronor per kalenderår.

 

Vill du odla?

Vill du odla på Brogården eller i Noltorp?

Kontakta Kundservice

 

 

Odlingsregler

Detta gäller för odlingarna:

• Du behöver vara befintlig hyresgäst hos Alingsåshem.

• Odlingsplatserna fördelas efter köpoäng.

• Årsavgiften dras via hyresavin.

• Om du överger eller missköter din lott kommer den att tas tillbaka och hyreskontraktet hävas.

• På lotten får du odla vad du vill, med undantag för:
a) träd, eftersom deras rötter kan bli till besvär och de skuggar omkringvarande lotter
b) giftiga växter
c) olagliga växter

• Du får inte bygga något växthus på lotten.