Snabblogin till Mina sidor

STADSODLING

Vi tror att kvartersodlingar är bra på många sätt. Det ger inte bara härproducerade grönsaker och blommor och vackrare gårdar, utan bidrar också till att våra hyresgäster knyter starkare band till närmiljön och sina grannar.

Sedan 2014 har Alingsåshem inlett ett projekt för att erbjuda våra hyresgäster möjligheten att odla. Odlingsplatserna, som ligger på Brogården, kan hyras av alla som har ett kontrakt hos Alingsåshem.

 

STADSODLING PÅ BROGÅRDEN

Här finns 32 odlingslotter à 5x3 meter, direkt på friland. Odlingarna startades 2014 och har snabbt blivit en grönskande oas.

Hyran för en odlingslott är 100 kronor per år. I anslutning till odlingarna finns tillgång till vatten.

Vill du odla?

Vill du odla på Brogården?

Kontakta Kundservice

 

 

Odlingsregler

Detta gäller för odlingarna:

• Du behöver vara befintlig hyresgäst hos Alingsåshem.

• Odlingsplatserna fördelas efter köpoäng.

• Årsavgiften dras via hyresavin.

• Om du överger eller missköter din lott kommer den att tas tillbaka och hyreskontraktet hävas.

• På lotten får du odla vad du vill, med undantag för:
a) träd, eftersom deras rötter kan bli till besvär och de skuggar omkringvarande lotter
b) giftiga växter
c) olagliga växter

• Du får inte bygga något växthus på lotten.