Snabblogin till Mina sidor

STYRELSE

Alingsåshem har en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i förtroendemannaregistret.


Ordförande: Sten-Åke Gustafsson (L)
Vice ordförande: Anders Sandberg (S)


Ledamöter:

Göran Alexandersson (S)
Linda Espeving (M)
Leif Åkerblad (C)
Björn Källhult (KD)
Marcus Wallin (V)

Suppleanter:

Jerry Brattåsen (L)
Carita Strömqvist (S)
Margareta Gustafsson (S) 
Thorsten Larsson (M) 
Gustaf Melin (C)
Kent Perciwall (KD) 
Barbro Engh (S)

Personalrepresentanter:
Kommunal: Stefan Lindström
Vision: Sofia Bernhold-Jensen