Snabblogin till Mina sidor

STYRELSE

Alingsåshem har en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i förtroendemannaregistret.


Ordförande: Sten-Åke Gustafsson (L)
Vice ordförande: Anders Sandberg (S)


Ledamöter:
Göran Alexandersson (S)
Linda Espeving (M)
Leif Åkerblad (C)
Marcus Wallin (V)
Kent Perciwall (KD)

Suppleanter:
Jerry Brattåsen (L)
Carita Strömqvist (S)
Margareta Gustafsson (S)
Thorsten Larsson (M)
Gustaf Melin (C)
Barbro Engh (S)
Bertil Ynghammar (KD)

Personalrepresentanter:
Kommunal: Stefan Lindström
Vision: Sofia Bernhold-Jensen