Snabblogin till Mina sidor

STYRELSE

Alingsåshem har en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i förtroendemannaregistret.


Ordförande: Sten-Åke Gustafsson (L)
Vice ordförande: Anders Sandberg (S)

 

Ledamöter:
Göran Alexandersson (S)
Thorsten Larsson (M)
Gustaf Melin (C)
Kent Perciwall (KD)
Irene Kullner (V)

Suppleanter:
Jerry Brattåsen (L)
Carita Strömqvist (S)
Margareta Gustafsson (S)
Lennart Anderberg (C)
Bertil Ynghammar (KD)
Barbro Engh (S)
Peter Martini (M)

Personalrepresentanter:
Kommunal: Stefan Lindström
Kommunal, suppleant: Viktor Mäntyränta 
Vision:
Sofia Bernhold-Jensen
Vision, suppleant: Malin Wallin