Snabblogin till Mina sidor

STYRELSE

Alingsåshem har en styrelse som är politiskt sammansatt. Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också personalrepresentanter. Styrelsen sammanträder sex gånger per år.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i förtroendemannaregistret.


Ordförande: Per-Gordon Tranberg (M)
Vice ordförande: Tore Hult (S)

Ledamöter:
Göran Alexandersson (S)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Runar Kristensson (L)
Tomas Hurtig (MP)
Åsa Svedjenäs (V)

Suppleanter:
Karin Schagerlind (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Ingvar Brodén (L)
Maria Nilsson (S)
Ulf Unosson (S)
Eva Pedersen (MP)
Johanna Frisk (V)

Personalrepresentanter:
Fastighetsanställdas förbund: Stefan Lindström
Vision: Sofia Bernhold-Jensen