Snabblogin till Mina sidor

HEMFÖRSÄKRING

Alingsåshems fastighetsförsäkring täcker bara skador på själva byggnaden – inte dina personliga ägodelar. Därför ska du alltid teckna en hemförsäkring och se till att den gäller från första inflyttningsdagen.

Hemförsäkringen täcker dina kostnader, med undantag för självrisken, om du råkar ut för exempelvis:

  • stöld, inbrott och skadegörelse

  • brand eller explosion

  • skador på hushållsmaskiner

  • översvämning

Saknar du försäkring kommer du inte att få någon ersättning om dina saker blir förstörda. Alingsåshem betalar inte ersättning om du till exempel förlorat saker vid en brand eller en översvämning i källaren.STÖLD

Hemförsäkringen gäller oftast om du blir bestulen, men kravet är att du har sett till dina ägodelar ordentligt. Därför är det viktigt att du håller bostaden ordentligt låst och inte förvarar värdefulla saker i källaren eller på vinden.DITT ANSVAR

Om du genom slarv eller genom att vara oförsiktig gör så att huset eller grannens saker förstörs så kan du själv bli skyldig att betala ersättning. Det är inte säkert att försäkringen täcker kostnaden. Detsamma gäller om du genom slarv eller genom att vara oförsiktig förstör dina egna saker.