Snabblogin till Mina sidor

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för alingsashem.se

Alingsåshem står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur alingsashem.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från alingsashem.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@alingsashem.se

 • ring 0322-61 77 00

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får kännedom om problemet.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till info@alingsashem.se

 • ring 0322-61 77 00


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de brister som finns beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Bilder saknar tillräcklig beskrivning.

 • Filmer saknar alternativa sätt att ta till sig informationen.

 • Texter kan vara svåra att läsa då vissa färger har för låga kontraster.

 • I mindre skärmar, surfplattor eller vid förstoring kan sammanhang och information gå förlorad. Det beror på att hemsidan inte är responsiv. Det kan också vara svårt att förstora texter eller förändra avstånd mellan texter.

 • Webbsidan medger ej syntolkning.

 • Webbplatsens kod är inte helt korrekt uppmärkt, vilket kan försvåra vid användning av talsyntes. Språk är inte angivet i webbplatsens kod.

 • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera på sidan.

 • Vissa dokument i pdf-format är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem när vi lanserar vår nya webbplats 2021. Vi arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem.

 

Oskäligt betungande anpassning

Alingsåshem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för alingsashem.se.

Alingsåshem kommer att lansera en ny webbplats under första kvartalet av 2023 som till hög grad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med Alingsåshems begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av plattformen skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna har vi bedömt att anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande för bolaget i dagsläget.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av alingsashem.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Vi har även granskat webbplatsen med följande verktyg:

https://web.dev/measure/

http://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/amp/

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 november 2022.