Snabblogin till Mina sidor

TRYGGHETSBOENDE


Trygghetsboende vänder sig till seniorer som är för friska för äldreboende men ändå vill bo med närhet till service och gemenskap.

Trygghetsboende - ansökningsblankett & information

Lägenheterna hyrs ut och förvaltas av Alingsåshem. Trygghetsboende kräver inget beslut från biståndshandläggare, men vård- och omsorgsförvaltningen har anvisningsrätten till lägenheterna.

Du kan läsa mer om hyror, lägenhetsstorlek, läge med mera i dokumentet ovan.

VEM KAN SÖKA TRYGGHETSBOENDE?
Du som fyllt 65 år och är folkbokförd i Alingsås kommun tillhör den grupp som kan erbjudas trygghetsboende. Följande tar kommunen hänsyn till vid anvisning av bostaden:

  • Behov av ett tryggare boende

  • Behov av en mer tillgänglig bostad

  • Behov av att bryta isolering

  • Behovet ska bedömas som varaktigt

VAR FINNS ALINGSÅSHEMS TRYGGHETSBOENDEN?
Lägenheter i trygghetsboenden finns

  • På Brunnsgatan 3, Alingsås – i närområdet till Brunnsgården

  • På Badhusvägen 2, Alingsås – nära Tuvegården

  • Noltorps Centrum 6, Alingsås – inom Hagagården

  • Centrumgatan 3, Sollebrunn – inom Bjärkegården


VAD KAN DU FÅ HJÄLP MED I ETT TRYGGHETSBOENDE? 
I ett trygghetsboende har du rätt att söka samma kommunala hjälpinsatser som i det egna hemmet, till exempel hjälp från hemtjänst, kvälls- och nattpatrull.

Trygghetsboenden har ingen personalbemanning dygnet runt. Skulle du få behov av omfattande hemtjänst och hemsjukvård har du rätt att söka särskilt boende genom kommunens biståndshandläggare.

På Hagagården, Brunnsgården och Tuvegården finns tillgång till allmän samhällsservice.

Våra trygghetsboenden

Dessa typer av boenden kan vi erbjuda i trygghetsboenden:

5 st 1 rum

59 st 2 rum

2 st 3 rum

Lägg märke till att alla lägenheter fördelas genom Vård- och omsorgsförvaltningen och inte via den ordinarie lägenhetskön.