Snabblogin till Mina sidor

UNDERHÅLL PÅ CITRONEN

Alingsåshem genomför flera olika åtgärder för att rusta upp och öka känslan av trygghet på området Citronen i stadsdelen Noltorp. Arbetet bygger till stor del på synpunkter och önskemål som vi har fått in genom våra hyresgästenkäter här.

 

OMMÅLNING AV TRAPPHUS

I oktober 2018 provmålas trapphuset på Citrongatan 12A. Därefter kommer vi att göra en tidplan för hur och när alla trapphus i kvarteret ska målas om. I och med ommålningen blir det inte bara ljusare och fräschare i trapphusen, utan också enklare för Alingsåshems egna fastighetstekniker att underhålla.

 

FÖRBÄTTRAD BELYSNING I TRAPPHUS

I samband med ommålningen kommer ett flertal av trappuppgångarna att få ny LED-belysning som håller ett konstant svagt ljus i trapphuset och tänds upp fullt med hjälp av sensorer så fort någon rör sig i uppgången.

 

ELEKTRONISKA PORTLÅS

Samtliga hus på Citronen kommer framöver att få elektroniska portlås med det så kallade Aptus-systemet. Det innebär att portar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen är låsta dygnet runt. Den som bor i huset eller har bokat en tvättid tar sig in med sin elektroniska nyckelbricka.
Aptus-systemet införs i tre etapper på Citronen. Först ut var Citrongatan 16–22 i oktober 2018. Övriga etapper beräknas vara klara i början av 2019.

Den största fördelen med elektroniska låssystem är att det blir mycket svårare för obehöriga att komma in i olika utrymmen.

Läs mer om hur Aptus fungerar här.

 

FÖRBÄTTRAD UTEMILJÖ

Under 2018 påbörjade vi en översyn av utemiljön på Citronen, där ledordet är trygghet. Till exempel har ny belysning satts upp och skymmande buskage har klippts ner eller helt tagits bort, så att källaringångar och portar är väl upplysta och synliga. Detta arbete fortsätter under 2019.