Snabblogin till Mina sidor

UNGDOMSKONTRAKT

För att göra det lättare för dig som är mellan 18-24 år att hitta en egen bostad använder sig Alingsåshem av ett speciellt kontrakt som ska underlätta flyttkedjor och ge nya bostadsformer, anpassade för unga personer.

Ungdomsbostäderna är mindre till ytan och kan både finnas i vårt "vanliga" bestånd eller ligga i hus som riktar sig särskilt till unga, så kallade ungdomsbostäder.

I listan över lediga lägenheter på hemsidan märks ungdomskontrakten med den här symbolen: 

 

UTHYRNINGSREGLER VID UNGDOMSKONTRAKT

  • Den som söker lägenheten behöver vara registrerad i Alingsåshems bostadskö.

  • Den sökande ska ha fyllt 18 år men ännu inte fyllt 25 år vid datumet för inflyttning.

  • Lägenheterna fördelas efter kötid och vi bjuder in de fyra med högst köpoäng till visning.

  • I en ungdomslägenhet kan man bo som längst i fyra år och det ingår inget besittningsskydd.

  • Man kan bara hyra en ungdomslägenhet en gång.

  • Vid tecknat ungdomskontrakt behåller du dina tidigare köpoäng och fortsätter att spara nya poäng under tiden ungdomskontraktet gäller. Detta för att öka hyresgästens möjligheter att hyra en "vanlig" lägenhet när hyrestiden är slut.

  • Tre månader före avtalstidens slut, säger Alingsåshem upp kontraktet (3 månaders uppsägningstid) Alingsåshem ansvarar inte för att erbjuda en ersättningslägenhet utan hyresgästen får söka ny lägenhet med sina sparade köpoäng.

 

AVTALSREGLER FÖR UNGDOMSKONTRAKT

  • Avtalet är ett tidsbegränsat avtal och kan som längst gälla i 4 år. Uppsägningstiden är 3 månader.

  • Alingsåshem ställer samma krav på alla nya kunder när det gäller hyresbetalning och skötsamhet. Den som blir erbjuden kontrakt får inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

  • I hyresavtalet skrivs in att det tecknas under förutsättning att Hyresnämnden godkänner avstående från besittningsskydd. Ett separat avtal om avstående från besittningsskydd tecknas med hyresgästen vid kontraktsskrivningen. Detta avtal sänds sedan in till Hyresnämnden för godkännande.