Snabblogin till Mina sidor

UNGDOMSLÄGENHETER

För att göra det lättare för dig som är mellan 18-24 år att hitta en egen bostad har Alingsåshem ungdomslägenheter. De ska underlätta flyttkedjor och är anpassade för unga personer.

Ungdomsbostäderna finns både i vanliga lägenhetshus eller i hus där alla lägenheter riktar sig särskilt till unga vuxna.

I listan över lediga lägenheter på hemsidan märks ungdomslägenheterna med den här symbolen: 

 

UTHYRNINGSREGLER VID UNGDOMSLÄGENHET

  • Den som söker lägenheten ska vara registrerad i Alingsåshems bostadskö.

  • Den sökande ska ha fyllt 18 år men ännu inte fyllt 25 år vid datumet för inflyttning.

  • Lägenheterna fördelas efter kötid och vi bjuder in de fyra med högst köpoäng till visning.

  • I en ungdomslägenhet kan man bo som längst i fyra år och det ingår inget besittningsskydd.

  • Man kan bara hyra ungdomslägenhet en gång.

  • Vid tecknat kontrakt av ungdomslägenhet behåller du dina tidigare köpoäng och fortsätter att spara nya poäng under tiden kontraktet gäller. Detta för att öka hyresgästens möjligheter att hyra en "vanlig" lägenhet när hyrestiden är slut.

  • Tre månader före avtalstidens slut, säger Alingsåshem upp kontraktet (tre månaders uppsägningstid) Alingsåshem ansvarar inte för att erbjuda en ersättningslägenhet utan hyresgästen får söka ny lägenhet med sina sparade köpoäng.

 

AVTALSREGLER FÖR UNGDOMSLÄGENHET

  • Avtalet är ett tidsbegränsat och kan som längst gälla i fyra år. Uppsägningstiden är tre månader.

  • Alingsåshem ställer samma krav på alla nya kunder när det gäller hyresbetalning och skötsamhet. Den som blir erbjuden kontrakt får inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.

  • I hyresavtalet skrivs in att det tecknas under förutsättning att Hyresnämnden godkänner avstående från besittningsskydd. Ett separat avtal om avstående från besittningsskydd tecknas med hyresgästen vid kontraktsskrivningen. Detta avtal sänds sedan in till Hyresnämnden för godkännande.