Fakturaadress

Ska du fakturera oss? Fakturor skickas antingen till Alingsåshem AB eller Alingsåshem lokaler AB. Kontakta din beställare om du är osäker på vilken fakturaadress du ska använda.

Alingsåshem AB

Alla fakturor gällande administrativa kostnader ska använda faktureringsadressen för Alingsåshem AB. Alingsåshem AB är fastighetsägare för bostäder, äldreboenden och vissa förskolor.

Organisationsnummer

556401-2374

EDI-faktura

VAN-nummer: 5564012374

VAN-operatör: Tieto

E-post: ali@pdf.attest.nu

Fakturaadress

Alingsåshem AB

EANMOT: 7365564012375

Box 171

831 22 ÖSTERSUND

Alingsåshem lokaler AB

Alingsåshem lokaler AB är fastighetsägare för skolor, förskolor, kultur- och fritidsanläggningar samt andra verksamhetslokaler.

Organisationsnummer

556048-9162

EDI-faktura

VAN-nummer: 5560489162

VAN-operatör: Crediflow

Fakturaadress

Alingsåshem lokaler AB

EANMOT: 7365560489162

Box 171

831 22 ÖSTERSUND

E-post: faktura@alingsashem.se