Fakturaadress

Ska du fakturera oss? Fakturor skickas antingen till AB Alingsåshem eller Fabs AB. Kontakta din beställare om du är osäker på vilken fakturaadress du ska använda.

AB Alingsåshem

Alla fakturor gällande administrativa kostnader ska använda faktureringsadress för AB Alingsåshem. AB Alingsåshem är fastighetsägare för bostäder, äldreboenden och vissa förskolor.

Organisationsnummer

556401-2374

EDI-faktura

VAN-nummer: 5564012374

VAN-operatör: Tieto

E-post: ali@pdf.attest.nu

Fakturaadress

AB Alingsåshem

EANMOT: 7365564012375

Box 171

831 22 ÖSTERSUND

Fabs AB

Fabs AB är fastighetsägare för skolor, förskolor, kultur- och fritidsanläggningar samt andra verksamhetslokaler.

Organisationsnummer

556048-9162

EDI-faktura

VAN-nummer: 5560489162

VAN-operatör: Crediflow

Fakturaadress

Fabs AB

EANMOT: 7365560489162

Box 171

831 22 ÖSTERSUND

E-post: faktura@alingsashem.se