Hållbart samhällsbyggande

Vårt uppdrag är att bidra till samhällsnytta och ett hållbart Alingsås genom att erbjuda attraktiva hyresrätter och förse kommunen med ändamålsenliga lokaler. Vår vision är att vara den ledande stadsutvecklaren i Alingsås kommun. Tillsammans med våra kunder och Alingsås kommuns invånare skapar vi ett hållbart, tryggt och attraktivt Alingsås att bo, leva och arbeta i.