Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om människors möjlighet till att utveckla och leva ett gott liv. För oss är det social hållbarhet en viktig del vårt uppdrag som stadsutvecklare.

Vi främjar en socialt hållbar samhällsutveckling genom att arbeta för

  • trygghet, trivsel och delaktighet för hyresgäster,
  • inkluderande stadsutveckling utifrån lokala behov,
  • att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Aktuella frågor just nu

Vi genomför nulägesanalyser för att identifiera vilka frågor som är aktuella att prioritera inom dessa områden och tar fram handlingsplaner för hur de ska hanteras.

Fokus för oss just nu är att vidareutveckla och fördjupa vårt arbete rörande

  • goda boendemiljöer med helt, rent och tryggt som basnivå,
  • dialog och boinflytande för barn såväl som vuxna,
  • främja social sammanhållning.

Alingsåshem arbetar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel på aktiviteter vi har genomfört.

Inkluderande Bygg i Alingsås (IBA)

Ett gemensamt projekt med Alingsås kommun och entreprenörer genom att utbilda nyanlända inom bygg och svenska genom arbetsplatsförlagt lärande. Målet var att eleverna efter avslutad utbildning var redo för ett arbete inom byggbranschen.

Projektet drevs mellan 2019-2021 och blev så framgångsrikt att utbildningen numera ingår i Campus Alingsås utbildningskatalog.

Byggarbete

Huskurage

Att vara trygg i sin bostad anser vi borde vara en självklarhet. Därför införde vi 2020 Huskurage i våra bostadsområden för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Vi sätter upp information om Huskurage i våra trapphus och delar ut boken ”Huskurage – från oro till omtanke” i förhoppning om att öka tryggheten genom att ge grannar verktyg för att våga ingripa om de misstänker att någon far illa.

Bok med titel Huskurage

Sommarjobbare från våra bostadsområden

2022 och 2023 har vi erbjudit åtta ungdomar sommarjobb under fyra veckor. Ungdomarna är 16-19 år och hyresgäster i våra bostadsområden. Deras uppdrag är att tillsammans med våra miljövärdar hålla det snyggt och rent på våra gårdar och allmänna utrymmen.

Vi ser det som en möjlighet att ge våra unga hyresgäster ett första steg in i arbetslivet och en chans att få lära sig mer om fastighetsbranschen.

Sommarjobbare som arbetar i våra områden

Sommarjobbare som arbetar i våra områden

Multisportarena för ökad trivsel

År 2022 invigdes vår första multisportarena i området Citronen på Noltorp. Det är en del i en särskild satsning på utemiljön i området där hyresgästerna fått rösta på olika alternativ för multisportarenan. Valet landade i en variant med ytor för basket, en inhägnad konstgräsplan med fotbollsmål och innebandymål och två löparbanor med gummiasfalt runt arenan.

Förhoppningen är att fler personer, i alla åldrar, ska röra sig ute i bostadsområdet vilket leder till en ökad trygghet och trivsel. I satsningen ingick också en ny grillplats och nya sittbänkar.

Multisportarena på Citronen

Multisportarena på Citronen