Som arbetsgivare

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete inom en samhällsviktig verksamhet. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Att de trivs, har rätt kompetens och utvecklas i takt med bolaget är centralt för att vi ska nå våra mål.

Vi har det unika uppdraget att vara allmännyttan i Alingsås där vi bidrar till bostadsförsörjningen i kommunen, samtidigt som vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger kommunens samhällsfastigheter. Vi hyr också ut lokaler till det lokala näringslivet samt erbjuder mark för exploatering som komplement till vårt lokala näringsliv.

Vi erbjuder

Vi ser att nyckeln till engagerade medarbetare är en god arbetsmiljö och att våra medarbetare känner sig delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet. Hos oss erbjuds du möjlighet att utveckla och utvecklas för att kunna möta efterfrågan och förändringar i omvärlden. 

Vi arbetar med hälsofrämjande åtgärder och erbjuder träning på arbetstid, gemensamma friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag. Vi tycker också att det ska vara enkelt att kombinera arbete och föräldraskap till exempel genom flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans.

Vi erbjuder flera förmåner för att bidra till ett hållbart arbetsliv och för att våra medarbetare ska kunna ha balans mellan arbete och fritid, till exempel:

  • Flexibel arbetstid
  • Frukost och fruktkorg
  • Friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid upp till 1 timme/vecka
  • Möjlighet till distansarbete
  • Sjukvårdsförsäkring/privatvårdsförsäkring
  • Tjänstepension
  • Möjlighet att löneväxla till pension
  • Växling till extra semesterdagar
  • Arbetstidsförkortning (ATK)

Vår värdegrund

Vi ska ha en kultur där vårt engagemang skapar resultat. Vi strävar ständigt efter att vara välkomnande och professionella oavsett var vi ses. En kultur där vi alla tillsammans arbetar för verksamhetens mål med engagerade medarbetare som känner sig som en del av ett Alingsåshem.