Publicerad

Snart kan ny ishall bli verklighet

Måndag den 17 oktober tog Alingsås kommunstyrelse beslut om byggnation av en ny ishall. Definitivt besked fattas av kommunfullmäktige den 27 oktober.

Alingsås kommunstyrelse fattade den 17 oktober beslut om att ge Alingsåshem i uppdrag att bygga Alingsås nya ishall och spaden beräknas sättas i marken våren 2023. Den nya ishallen ska då vara färdig under kvartal tre, år 2024. Det är Peab som tilldelats som entreprenör för att bygga den nya ishallsanläggningen.

– Det känns oerhört bra att kunna fatta detta beslut, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande. Den ekonomiska konjunkturen innebär stora utmaningar för Sveriges kommuner men i Alingsås står vi rustade att kunna göra en sådan här satsning.

En modern ishall

Den nya anläggningens lokalyta beräknas till cirka 6 150 kvadratmeter, i två våningar. Den har planerats utifrån de riktlinjer som både svenska konståknings- och svenska hockeyförbundet tagit fram och ska bland annat uppfylla kravet för matcher i division 1.

– Det är ett efterlängtat beslut, säger Jan Wärn, verksamhetschef Anläggning och fritid. Vi har länge planerat för en ny, modern ishall där allmänheten får större möjligheter och våra aktiva föreningar kan utveckla sina verksamheter.

Nedre plan innehåller, förutom isytan, samtliga omklädningsrum, förråd och teknikutrymmen. På övre plan finns läktare för 500 personer, kafédel, kontor, gym- och uppvärmningsyta samt konferensrum. Fönsterpartier på övre plan ger en vy över slottsparken med Nolhaga Parkbad och slottet i blickfång.

– Vi ser fram emot att bygga en riktigt fin anläggning som ska bidra till aktivitet och glädje för invånarna i kommunen och är redo att starta det arbetet, säger Mikael Dolietis, vd på Alingsåshem.

Klimatsmart anläggning

Den nya anläggningen har hög energieffektivitet utifrån dess byggnadstekniska förutsättningar. Trots att den nya anläggningen är mycket större än den befintliga, kommer den totala energiåtgången vara betydligt lägre. Kostnader för drift (el, fjärrvärme etc) i den nya anläggningen beräknas till cirka 176 kr/m² jämfört med befintlig ishall på 361 kr/m².

Detta beror till exempel på att den nya anläggningen främst värms upp genom återvunnen värme från kylmaskinerna. Den nya ishallen kommer också ha ett slutet vattensystem där smältvatten från ispisten återanvänds vilket ger en minskad vattenförbrukning och kostnad. Taket på anläggningen kommer utrustas med solceller som ytterligare optimerar driften och påverkar driftsekonomin positivt.

Överskottsvärme till parkbadet

Överskottsvärmen som alstras i den nya ishallsanläggningen kommer levereras till Nolhaga Parkbad vilket ger en minskad driftkostnad för parkbadet.