Publicerad

Fastighetskoncernen Alingsåshem byter namn

Alingsåshems styrelse har fattat beslut om att samla Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB med dotterbolag under varumärket Alingsåshem.

Alingsåshems styrelse fattade beslut om namnbytet vid ett styrelsemöte, torsdag den 3 november. De nya namnen i koncernen blir:

Fastighetskoncernen Alingsåshem AB
nuvarande Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Alingsåshem AB
nuvarande AB Alingsåshem

Alingsåshem lokaler AB
nuvarande Fabs AB

Om namnbytet

Våra fastigheter som idag ägs av Fabs AB kommer successivt skyltas om med Alingsåshems logotyp. Det innebär i övrigt inga andra förändringar för våra hyresgäster.

Namnförändringen har varit planerad sedan 2018 och genom att samtliga bolag i koncernen nu får nya namn blir det tydligare att vi är en organisation som arbetar tillsammans under varumärket Alingsåshem.

Gemensam koncern

År 2018 bildade de två fastighetsbolagen AB Alingsåshem och Fabs AB en gemensam organisation under Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. I samband med detta samlades verksamheten och alla anställda i bolaget AB Alingsåshem.