Publicerad

Så här sparar vi energi

Vi behöver alla hjälpas åt att spara energi för en hållbar framtid. Här har vi samlat information om hur vi arbetar med energibesparingar.

Som Alingsås största fastighetsägare vet vi att våra insatser gör skillnad. Att arbeta med energibesparingar är en självklar del av vår verksamhet.

Minskad energianvändning

Sedan flera år tillbaka har vi arbetat med att göra våra fastigheter mer energieffektiva. Till exempel genom att byta ut gammal belysning till LED och att byta ut gamla installationer som värmekällor och tvättmaskiner till nya mer energieffektiva.

Idag när frågan är mer aktuell än någonsin samverkar vi med Alingsås kommun och Alingsås Energi om hur vi tillsammans kan bidra till minskad energianvändning.

Våra åtgärder för energibesparing

Några av de åtgärder vi genomfört och beslutat om är bland annat

  • Se över möjligheten att släcka belysning runt några skolor, förskolor och andra lokaler under vissa tider på dygnet.
  • Påskynda arbetet med att montera in fler inomhusgivare (termometrar) i våra lokaler och bostäder samt koppla upp fler fjärrvärmecentraler mot DUC (dataundercentraler). Det möjliggör bättre styrning av värmen och vi kan säkerställa att våra hyresgäster har rätt temperatur i sin lokal och/eller lägenhet.
  • Se över möjligheten att sänka inomhustemperaturen i vissa kontors- och verksamhetslokaler.
  • Se över möjligheten att styra laddning av våra elbilar till natten. Det innebär att vi använder elnätet under en period på dygnet då det finns mer plats i elnätet.
  • Inventera belysningen i våra fastigheter och successivt byta ut belysning till LED.

Ljusgranar i advent

I vinter kommer ”ljusgranarna” att sättas upp som vanligt i våra bostadsområden. Vi anser att de skapar trygghet och ljus i en period när det behövs, i relation till den relativt låga elförbrukningen som det innebär.

Ljusgran i bostadsområdet Jungmannen

Ljusgran i bostadsområdet Jungmannen