Publicerad

Ljus i vintermörkret

Veckan före första advent sätter vi traditionsenligt upp granar och ljusslingor i våra områden.

Ljusslingorna på gårdarna är en uppskattad tradition som sprider trygghet och mys under en mörk årstid. Precis som de senaste åren har vi i år framför allt satsat på energisnåla LED-slingor som hänger från flaggstången, så kallade ljusgranar. Ljusgranarna sprider ett jämt och vackert ljus, och kan till skillnad från en traditionell gran användas år efter år.

På några av våra äldreboenden och på några små gårdar är det fortfarande traditionella gröna granar med LED-belysning som gäller.

Energisnål insats för tryggheten

Vintern 2022 är elanvändningen i fokus. Vi bidrar, i gemensamma åtgärder med Alingsås kommun och Alingsås Energi, till att minska vår energiförbrukning. På Alingsåshem har vi sett över vår verksamhet och gjort insatser för att minska elanvändningen. Detta kan du läsa mer om här.

Att ljusslingorna sätts upp som vanligt beror på att vi anser att de är viktiga för att skapa trygghet och ljus i en period när det behövs, i relation till den relativt låga elförbrukningen som det innebär.

Våra energitekniker har räknat ut att den längsta ljusslingan, på 12 meter, förbrukar 0,792 kWh/dygn.

I år har vi totalt satt upp 20 granar, och 35 ljusslingor.