Publicerad

Hyresförhandlingar vidare till Hyresmarknadskommittén

Alingsåshem och Hyresgästföreningen står fortsatt långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer. För att komma i mål med hyresförhandlingarna tar parterna därför hjälp av Hyresmarknadskommittén.

Det händer nu

Hyresmarknadskommittén kommer i ett första steg att ta del av parternas handlingar och lämna ett medlingsbud.

Din nya hyra

Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan ge besked om din nya hyra. Du som hyresgäst får information tillsammans med din hyresavi och i trapphus/brevlåda när förhandlingarna är klara.

Om hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Avgift för varmvatten

Alingsåshem och Hyresgästföreningen har träffat ett avtal om avgiften för varmvatten. Detta gäller bara dig som har individuell mätning och debitering av varmvatten, vilket syns på din hyresavi. Den 1 januari höjs avgiften till 101 kronor per kubikmeter.

Vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta kundservice.

Telefon: 0322-61 77 17
E-post: info@alingsashem.se