Publicerad

Alingsåshem förvärvar nya lokaler

Alingsåshem har köpt 26 mindre industri-/förrådslokaler i Sävelund. Säljare är EgenLokal. Alingsåshem har även förvärvat en kontorsfastighet på Kristineholmsvägen 12-14.

Kontorslokal i Kristineholm

Alingsåshem har förvärvat fastigheten Värjan 16, där vi också inrymmer vårt kontor. Fastigheten erbjuder många möjligheter och det finns många stabila och bra hyresgäster, men även en del vakanta lokaler som vi ser fram emot att hyra ut.

Tillträde

Tillträde skedde den 20 december. Riksbyggen fortsätter att ansvara för tillsyn och felanmälan till och med 28 februari då Alingsåshem tar över driften.

Om fastigheten

Värjan 16 på Kristineholmsvägen 12-14 har en totalt uthyrbar yta om ca 6 000 kvm. De fyra största hyresgästerna hyr idag sammantaget 4 474 kvm. Resterande 1 081 kvm är kontorshotell där nästan samtliga rum är uthyrda till 24 olika hyresgäster.

Industrilokal på Sävelund, interiör

Bild: EgenLokal

Industrilokaler i Sävelund

Lokalerna finns i två större byggnader och Alingsåshem kommer bli ägare till åtta lokaler i en byggnad och 18 i den andra. Samtliga lokaler är 72 kvm i grundutförande.

– Det känns riktigt bra att vi kan erbjuda den här typen av mindre industrilokaler. Det är gynnsamt för våra hyresgäster och ett sätt för oss att främja näringslivets utveckling inom kommunen, säger Mikael Dolietis, VD på Alingsåshem.

Möjlig lokallösning

Idag pågår ett planarbete på Förmannen 2, i Bolltorps industriområde med målsättningen att möjliggöra en förskola och nya bostäder. Förvärvet ger oss nya möjliga lokallösningar att titta på tillsammans med de hyresgäster som kan påverkas av planarbetet, i de fall där det passar verksamheten.

Samtliga hyresgäster på Förmannen 2 kommer att bli kontaktade av sin fastighetsförvaltare för en dialog kring lokalbehov och framtidsplaner.

Varierad form av uthyrning

Vi ser också att detta är en möjlighet för oss att kunna erbjuda en varierad form av uthyrning även till andra verksamheter.