Publicerad

Hur gör vi det lätt att leva klimatsmart?

Hur kan utformningen av vår närmiljö göra det lättare att ha en hållbar livsstil? Det är en ledande fråga i det projekt Alingsåshem är involverade i under våren.

Unga Alingsåsare spelar en huvudroll i utformningen av framtidens livsmiljöer, när vi startar upp projektet ”Unga vuxnas smak designar framtidens livsstilstårta”. Alingsåshem har ansökt och beviljats medel för projektet inom ramen för Västragötalandsregionens satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Under våren ska vi genom intervjuer och workshops med hyresgäster och kommuninvånare undersöka vad som är viktigt för unga vuxna i Alingsås kommun, vad de har behov och vad de värderar.

Livsstilstårtan

Den så kallade ”livsstilstårtan”, eller ”livsstilshjulet”, är en modell av de byggstenar i tillvaron som kan påverka en hållbar utveckling. Totalt består tårtan av åtta ”tårtbitar”: arbete & utbildning, fritid, samhällsengagemang, mat, bostad, konsumtion och resor.

Vår undersökning är kopplad till tre av dessa tårtbitar: resor, konsumtion och bostad. Vi har valt att fokusera på dem eftersom de är delar av vardagen där ett bostadsbolag kan bidra till stora förändringar.

Målet: lätt att leva hållbart

Målet för Alingsåshem är att erbjuda attraktiva bostadsområden där det är lätt att leva hållbart. Genom vårens projekt ska vi kartlägga vad vi har för möjligheter att underlätta och uppmuntra en hållbar livsstil. Genom våra intervjuer och workshops får både vi själva och kommunen inspel till framtida planeringar av både bostadsområden och staden runt omkring.

- Alingsåshem kommer att genomföra projektet i samarbete med Alingsås kommun, säger Lisa Andersson, hållbarhetsansvarig på Alingsåshem. Det är viktigt att vi gör det tillsammans. De ämnen som vi inte har rådighet över kan fångas upp av kommunen.

Unga vuxna är en mycket viktig grupp när det gäller omställning till en hållbar livsstil, eftersom de står inför naturliga förändringar i tillvaron när de flyttar hemifrån, etablerar ett eget hushåll och en egen familj.

Om projektet

Projektet startade 18 januari och kommer att pågå fram till maj. Resultatet av undersökningarna ska presenteras i juni. Under hösten finns sedan möjlighet att ansöka om medel för att utveckla och genomföra de idéer som kom fram under arbetet.

Om Västragötalandsregionens satsning

Projektet sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Målet är att utveckla attraktiva lösningar för ett hållbart liv. Unga människor, 18-35 år, är i fokus.

Västra Götaland har som klimatmål att till år 2030 vara en region som inte är beroende av fossila bränslen. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser i regionen med minska med 80 procent, jämfört med utsläppen år 1990. Läs mer på Klimat 2030s egen hemsida Länk till annan webbplats..