Publicerad

Nu river vi ishallen

Nu har rivningen av ishallen i Nolhaga påbörjats och kommer att pågå under några veckor. Beräknad inflyttning i den nya ishallen är årsskiftet 2024/2025.

Illustration av den nya hallen: Wahlström & Steijner Arkitekter AB

Förarbete inför rivning

Rivningen av ishallen har startat och kommer pågå i cirka två månader. Före rivningen har förarbete gjorts som att tömmma hallen, flytta omklädningsmodulerna och dra om el och vatten till tennishallen. Staket har satts upp runt byggarbetsplatsen för säkerhet.

Den nya anläggningen

Den gamla ishallen rivs för att ge plats åt en ny anläggning. Den nya ishallsanläggningen är en förbundshall i två våningar och kommer rymma 500 publikplatser där aktiva alingsåsare inom ishockey och konståkning får ytor och funktioner anpassade för sin verksamhet. Hallen kommer ligga på samma plats som idag och ska vara en aktiv mötesplats för föreningar och allmänhet.

Fokus på funktionalitet och energi

Den nya ishallsanläggningen är välkomnande med funktioner som café, konferensrum, uppvärmningsyta och gym. Anläggningen har också en så hög energiåtervinning som möjligt med solceller, återvinning av smältvatten och möjlighet att återvinna överskottsenergi till parkbadet bredvid.

Entreprenör i projektet är Peab.

Vi ser fram emot att få leverera en ny, modern ishall som skapar glädje, samhörighet och möjlighet till en aktiv fritid för alla i Alingsås kommun!

Nolhaga ishall

Här rivs den gamla ishallen

nolhaga ishall

Här rivs den gamla ishallen