Publicerad

Alingsåshem har köpt en ny fastighet

Den 2 juni blir Alingsåshem ny ägare till fastigheten Kungsängen 1 på Bolltorp.

Kungsängsgatan 5

Alingsåshem äger redan flera bostads- och industrifastigheter i området Bolltorp. Bland annat bostadskvarteret Rödklövern och Förmannen 2 som båda ligger i direkt anslutning till den nya fastigheten.

Fastigheten Kungsängen 1, som tidigare ägdes av Ante Fastigheter, omfattar Kungsängsgatan 1, 3 och 5. Här finns det totalt 4 hus anpassade för olika verksamheter. Kungsängsgatan 1-3, är uthyrd och har en aktiv verksamhet. På Kungsängsgatan 5, bedrevs det tidigare skolverksamhet som avvecklades under 2022. När Alingsåshem tar över fastigheten står den utan hyresgäst.

– Då det finns planer för framtida utveckling av Bolltorp ger den nya fastigheten oss ökad rådighet och möjligheter för området, säger Alingsåshems VD Mikael Dolietis. Det här blir viktigt inte minst när vi ska utveckla den närliggande industrifastigheten Förmannen 2. Genom att förvärva fastigheten ser vi positiva effekter både för verksamheterna i området och för vårt framtida planeringsarbete.

Grått hus

Kungsängsgatan 1-3