Publicerad

Bygg insektshotell med oss under Potatisfestivalen

Lördag 17 juni kl 10-14, under Potatisfestivalen i Alingsås, hittar du Alingsåshem i Museiparken. Hjälp oss att fylla fyra stora insektshotell eller skapa ett eget bi-batteri!

Inred ett hem till våra surrande hyresgäster

Vi har förberett fyra insektshotell med fack som du som besökare får fylla med material som vass och ved.

Insektshotellen ska sedan placeras ut i våra bostadsområden för att bidra till att pollinerande insekter lättare ska kunna hitta ett hem. Du som hjälper oss att fylla ett fack får ditt namn på en plakett som fästs på hotellet.

Skapa ett eget bi-batteri

Vill du skapa något eget att ta med dig hem? I vårt tält kan du också slå dig ner och tillverka ett eget så kallat bi-batteri. Det är en enkel variant av insektshotell som går snabbt att göra! Vi visar hur det går till och allt material som behövs finns på plats.

En bra boplats

Ett insektshotell kan vara ett bra hem för många av våra värdefulla insekter, till exempel bin. I tätorter finns ofta brist på naturliga livsmiljöer för pollinatörer, som döda träd. Genom att tillverka insektshotell kan vi underlätta för bin och andra insekter som söker en lämplig boplats.

De vilda bin som finns i Sverige sköter tillsammans den största andelen av pollineringen av landets växter. Faktum är att två tredjedelar av våra livsmedel är beroende av binas pollinering. Men tyvärr riskerar många arter att försvinna. En tredjedel anses mer eller mindre hotade och är med på Artdatabankens rödlista.

Här ses vi!

Dag: Lördag 17 juni 2023

Tid: Klockan 10.00-14.00

Plats: Museiparken, intill Magasinsgatan i Alingsås