Publicerad

Fastighetskoncernen Alingsåshem har bytt namn

Nu byter vi namn på fastighetskoncernen och samlas under varumärket Alingsåshem.

De nya namnen i koncernen är:

Alingsåshem AB
tidigare AB Alingsåshem

Alingsåshem lokaler AB
tidigare Fabs AB

Fastighetskoncernen Alingsåshem AB
tidigare Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB

Om namnbytet

För dig som bostadshyresgäst innebär namnbytet inga förändringar. Organisationsnummer och kontonummer är samma som tidigare.

För dig som lokalhyresgäst och/eller leverantör som tidigare fått avtal, fakturor eller annat med Fabs som avsändare, kommer framöver att få Alingsåshem lokaler som avsändare. Organisationsnummer och kontonummer är oförändrade.

Våra fastigheter som ägs av Alingsåshem lokaler AB, tidigare Fabs AB, kommer under året att få nya skyltar med Alingsåshems namn och logotyp.

Historien bakom namnbytet

År 2018 bildade bostadsbolaget AB Alingsåshem och fastighetsbolaget Fabs AB en gemensam organisation under Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. I samband med det samlades verksamheten under varumärket Alingsåshem.

Namnförändringen har varit planerad sedan 2018 men det är först nu som den trätt i kraft. När samtliga bolag i koncernen nu får nya namn blir det tydligare att vi är en organisation som arbetar tillsammans under varumärket Alingsåshem.

Alingsåshems styrelse fattade beslut om namnbytet i november 2022. I juli i år registrerades ändringarna hos Bolagsverket och koncernen har nu officiellt bytt namn.