Publicerad

Stadsodling i Stockslycke!

Nu ger vi alla som bor på Stockslycke möjligheten att odla blommor och grönsaker.

Sommaren 2023 gör vi ett test med stadsodling på baksidan av
Stockslyckevägen 7. Alla som är intresserade av odling är välkomna att delta.

Där odlingen nu finns var tidigare en bouleplan som inte använts på flera år. Nu utvecklar vi den och ger området nya, gröna möjligheter!

Så fungerar det

Det finns möjlighet att odla både på friland och i ett antal pallkragar. Alingsåshem ordnar med jord, redskap och vatten.

Odlingen är i år kollektiv. Alla hjälps åt, och alla delar på skörden.
I början av nästa år kommer vi att göra en utvärdering inför odlingssäsongen 2024, och ser om det är något i upplägget som vi kan utveckla.

Så kan du börja odla

Om du vill vara med och odla, kontaktar du någon av de hyresgäster som är ansvariga för stadsodlingen.

Om du bor på Stockslycke finns kontaktuppgifterna i nyheterna på den digitala trapphustavlan.