Publicerad

Fler boplatser för insekter

Fyra flerbostadshus för bin och andra insekter är nu på plats i Alingsåshems bostadsområden Brogården, Noltorp, Stockslycke och Östlyckan.

Insektshotell i området Östlyckan

Skapade tillsammans med barn och unga

I juni startade arbetet med de nya insektsbostäderna. Under Potatisfestivalen i Alingsås Länk till annan webbplats. fick barn och unga fylla varsin ”lägenhet” med bamburör, vass, halm och kottar. I sommar har våra sommarjobbare kompletterat med mer material, och oljat in husen med linolja.

Nu har insekternas nya bostäder monterats på plats.

Här finns insekternas bostäder

  • På ängsytan bakom Arkitektvägen 9-11, Stockslycke
  • På ängsytan på gården till Oriongatan 4, Östlyckan
  • Vid gångvägen mot skogen bakom Noltorpsgatan 12, Noltorp
  • Vid gångvägen bakom Knektegårdsgatan 25/gården på Förskolan Äventyret, Brogården
Barn och insektshotell

Levi inreder en insektsbostad med olika typer av material

Därför bygger vi för bin

Bin och andra pollinerare är viktiga för vår biologiska mångfald, och för vår matförsörjning. Vildbin blir dock färre i antal av flera anledningar, till exempel kan det vara svårt för dem att hitta mat och få tag i bra boplatser.

Vi hoppas att många bin, och andra insekter, flyttar in i våra nybyggda bostäder – men också att skapandeprocessen i sig har bidragit till en ökad kunskap om pollinerare och vad de behöver för att må bra.

Blommande tak och ängsytor

Alingsåshem verkar för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det gör vi genom att följa Alingsås kommuns strategi för att omvandla gräsytor till ängsytor. Vi inspirerar också till eget odlande, till exempel genom Stadsodling Stockslycke. Dessutom anlägger vi sedumtak på exempelvis miljöhus och cykelskjul för att bidra till ett varierat växtliv.

Vi har också gjort i ordning sandbäddar i området Östlyckan, bland annat för att hjälpa marklevande bin, och nu kompletterar vi med fler typer av boplatser.

Skylt insektshotell

På insektsbostäderna står vilka som hjälpt till att skapa de nya hemmen