Publicerad

Invigning av Alingsås räddningsstation

Drygt 100 personer gästade invigningen av den nya räddningsstationen på Tokebacka där räddningstjänst och ambulans numera delar lokaler.

Alingsås Räddningsstation är officiellt invigd och på scen talade representanter från Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, Sjukhusen i väster, Tommy Byggare och Alingsåshem.

Invigning Alingsås räddningsstation

Ökat samarbete i gemensamma lokaler

Räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda och Ambulansen i Alingsås delar nu gemensamma lokaler på Tokebacka i Alingsås. Räddningstjänsten och Ambulansen får möjligheter till snabbare utryckningstider och ett ökat samarbete, vilket bidrar till högre service.

Flera av talarna under invigningen nämnde det hållbara samhällsbyggandet, det goda samarbetet inom projektet och vilka nya möjligheter den nya stationen ger för verksamheterna.

Den nya stationen

Stationen är anpassad för verksamheterna och anläggningen är på drygt 6 500 kvadratmeter. Här ryms vagnhallar och parkeringar för utryckningsfordon, tvätthall och tankstation, samt verkstad och välutrustade tvättrum för kontaminerat material.

Verksamheterna delar också gym och idrottssal, kök, sociala ytor samt konferensrum. På bakgården finns ett fyravåningar högt övningshus och ett övningstak. Stationen ramas in av en löparslinga.

Det är en ny räddningsstation, byggd och anpassad för verksamheterna som bor där.

Invigning Alingsås Räddningsstation