Publicerad

Orange Day

Den 25 november vill vi uppmärksamma Orange Day, eller Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor.

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar.

Vi vill att alla som bor i Alingsåshems lägenheter ska vara trygga i sitt hem. Därför har vi, liksom många andra bostadsbolag i Sverige, gjort ett ställningstagande och infört Huskurage. Huskurage handlar om att förebygga och förhindra våld i hemmet. Det ger dig som boende ett verktyg för att ingripa när du misstänker att en granne far illa.

Vad kan grannar göra?

  1. Knacka på
    Om du känner dig trygg, stå kvar, fråga om allt är okej och beskriv vad du hört och oron du känner. Om det känns otryggt, knacka på och gå därifrån.
  2. Hämta hjälp
    Ta hjälp av grannar, det ökar tryggheten och tillsammans kan ni uttrycka er oro och er omtanke. ”Vi hörde något, vi blev oroliga, vi vill hjälpa till.”
  3. Ring polisen
    Kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla och akuta situationer.

Du kan rädda liv genom att våga knacka på om du misstänker att någon blir utsatt för våld.

Vill du veta mer om Orange Day?

Orange Day instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.
Läs mer här: www.unwomen.se/orange-day Länk till annan webbplats.