Publicerad

Öppet hus 11 december – om planförslag vid Smålandsgatan

Alingsås kommun har tagit fram ett planförslag för bostäder och förskola vid Smålandsgatan (Förmannen 2). Den 11 december kan du ta del av planförslaget under ett Öppet hus.

Förmannen 2, Liljewall Arkitekter

Gestaltning av Förmannen 2. Bild: Liljewall Arkitekter.

Detaljplanens syfte är att omvandla befintligt verksamhetsområde till ett område för cirka 175 bostäder i form av flerbostadshus, en förskola samt mindre lokaler för service. Planen är ute på samråd från 1 december 2023 till 22 december 2023.

Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Planområdet är cirka 25 000 kvm.

Läs mer om planarbetet på Alingsås kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Öppet hus 11 december

Du är varmt välkommen på Öppet hus den 11 december 2023 kl. 17.00–19.00 på Smålandsgatan 1 (Alingsåshems tidigare kontor).

Under Öppet hus kan du ta del av planförslaget och träffa ansvarig planarkitekt samt representanter från Alingsåshem och TB-gruppen för att ställa frågor.