Publicerad

Entreprenadavtal klart för nya Ingaredsskolan

Den nya Ingaredsskolan ska erbjuda moderna undervisningslokaler, men också vara en central mötesplats för hela södra kommundelen. Avtal med entreprenör för projektet är nu klart.

Skolgård på nya Ingaredsskolan. Illustration av Björling Arkitektur.

Nya Ingaredsskolan ersätter nuvarande skola och ska ge plats åt 735 elever i två separata skolbyggnader. Skolan byggs inom befintligt skolområde och utökas för att inrymma ett högstadium, ett nytt tillskott för Alingsås södra kommundel.

Byggnationen av skolan har efter upphandling blivit tilldelad Flodén Byggnadsaktiebolag. Nästa steg är att Alingsåshem, tillsammans med entreprenören, ska detaljprojektera och ta fram bygghandlingar för produktion.

– Det känns fantastiskt roligt att vara med och skapa nya, fina och hållbara skollokaler i Alingsås, säger Anna Källström, VD på Flodén Byggnadsaktiebolag.

Markarbeten i januari

Planen är att påbörja arbeten med marken i januari 2024. Därefter byggs den nya skolbyggnaden för elever i årskurs F–6, med tillhörande tillagningskök och matsal. Höstterminen 2025 är planen att den första nya skolbyggnaden ska stå klar.

Under byggtiden kommer skolverksamhet att fortgå i den befintliga skolbyggnaden.

– Nya Ingaredsskolan är ett komplext projekt, med pågående verksamhet intill byggarbetet. Genom ett nära samarbete med skolan och andra involverade parter redan från tidigt skede strävar vi efter en så smidig process som möjligt för elever, personal och vårdnadshavare, säger Sham Billgardt, projektledare på Alingsåshem.

När den nya F–6-skolan är klar är nästa steg att riva den befintliga skolan. Därefter påbörjas byggnationen av den andra skolbyggnaden, för årskurs 7–9. Parallellt med detta sker ombyggnationen av idrottsbyggnaden med bibliotek och omklädningsdelarna. Planen är att hela projektet ska vara färdigställt till höstterminen 2027.

Skolan mitt i samhället

Delar av skolans lokaler är planerade för att kunna nyttjas till aktiviteter utanför skoltid. I projektet ingår även ett nytt bibliotek och en fritidsgård. Ett av projektmålen är att den nya skolan ska utgöra en självklar mötesplats för södra kommundelens invånare i alla åldrar.