Publicerad

Årets hyresförhandlingar går vidare till Hyresmarknadskommittén

Alingsåshem och Hyresgästföreningen står fortsatt långt ifrån varandra när det gäller nästa års hyresnivåer. För att komma i mål med hyresförhandlingarna tar parterna därför hjälp av Hyresmarknadskommittén.

Det händer nu

Hyresmarknadskommittén kommer att ta del av parternas handlingar och lämna ett medlingsbud.

Om medlingen inte resulterar i en överenskommelse kan parterna välja att återuppta förhandlingarna eller att lämna vidare det till Hyresmarknadskommittén för beslut.

Din nya hyra

Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan ge besked om din nya hyra. Du som hyresgäst får information tillsammans med din hyresavi och i trapphus/brevlåda när förhandlingarna är klara.

Om Hyresmarknadskommittén

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Har du frågor?

Om du har frågor om hyresförhandlingen är du välkommen att kontakta kundservice.
Telefon: 0322-61 77 17
E-post: info@alingsashem.se