Publicerad

En trygg start på året

Känner du oro för en granne eller ser du något som inte verkar stämma? Tveka inte att söka hjälp, det finns stöd att få.

Vi vill att alla som bor hos oss ska vara trygga i sitt hem. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt för att det blir så.

Känner du oro för en granne eller ser du något som inte verkar stämma? Genom att reagera och agera kan du göra skillnad!

Om du eller någon i din närhet behöver någon att prata med finns det stöd att få. Tveka inte att hjälpa eller söka hjälp.

Om du eller någon i din närhet är utsatt för våld i en nära relation

Alingsås kommun har samlat information var du kan vända dig om du eller någon i din närhet utsätts för våld i en nära relation. Här finns också kontaktuppgifter för dig som utsätter andra för våld och behöver hjälp.

Här kan du få hjälp och stöd Länk till annan webbplats.

Viktiga telefonnummer

 • Om det är akut, ring alltid 112. För att göra en polisanmälan, ring 114 14.
 • Socialtjänsten i Alingsås kommun: 0322-61 60 00
 • Brottsofferjouren Alingsås: 0322-63 97 97
 • Barnens hjälptelefon, Bris: 116 111
 • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
 • Stödlinjen för män: 020-80 80 80
 • Kvinnojouren Olivia: 0322-137 65
 • RFSL Stödmottagning: 020-34 13 16
 • Utväg Södra Älvsborg: 070-716 09 29
 • Regionalt stödcentrum heder: 020-34 03 03
 • Självmordslinjen: 90 101
 • Föräldralinjen: 020-85 20 00
 • Äldrelinjen: 020-22 22 33
 • Anhöriglinjen: 0200-239 500
 • Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

Vad kan du som granne göra?

1. Knacka på

Om du känner dig trygg, stå kvar, fråga om allt är okej och beskriv vad du hört och oron du känner. Om det känns otryggt, knacka på och gå därifrån.

Du kan rädda liv genom att våga knacka på om du misstänker att någon blir utsatt för våld.

2. Hämta hjälp

Ta hjälp av grannar. Det ökar tryggheten och tillsammans kan ni uttrycka er oro och er omtanke. ”Vi hörde något, vi blev oroliga, vi vill hjälpa till.”

3. Ring 112

Kontakta alltid polisen i första hand vid hotfulla och akuta situationer. Ring 112.