Vår historia

I september 2018 bildades nuvarande fastighetskoncern under namnet Alingsåshem. Koncernen utgörs av tidigare bostadsbolaget AB Alingsåshem och fastighetsbolaget Fabs AB.

Stiftelsen Alingsåsbostäder grundas år 1946 med uppdrag att ge människor moderna hem på lika villkor. Detta under en period av stor bostadsbrist. Även Fabs bildades år 1946, under namnet Fastighetsaktiebolaget Småindustrier, utifrån småindustrins växande behov av lokaler.

Från stiftelse till bolag

År 1991 ombildas stiftelsen Alingsåsbostäder till aktiebolaget AB Alingsåshem. Alingsåshem tar över det kommunala uppdraget med bostadsförmedling och ägandet av kommunala äldreboenden och gruppbostäder.

Utökat uppdrag för Fabs

År 2006 utökades Fabs uppdrag, från att tillhandahålla lokaler för småindustri, till att omfatta även kommunala verksamhetslokaler.

En gemensam koncern

Den 1 september 2018 bildades "nya" Alingsåshem efter ett beslut i kommunfullmäktige om att bilda en gemensam fastighetskoncern av de två tidigare bolagen AB Alingsåshem och Fabs AB.

Målsättningen med det nya bolaget var att skapa en stark och effektiv organisation för den tillväxt som Alingsås kommun står inför. Det ger oss förutsättningar att kunna bygga ett hållbart, tryggt och attraktivt Alingsås att bo, leva och arbeta i.

I juli 2023 fick koncernen det nya namnet Fastighetskoncernen Alingsåshem AB med dotterbolagen Alingsåshem AB och Alingsåshem lokaler AB.