Visselblåsarfunktion

Alingsåshem omfattas av Alingsås kommuns rutiner och riktlinjer gällande anmälan av missförhållande av allmänintresse. Här kan du läsa mer om vad ett missförhållande kan vara och hur du gör för att anmäla.

Missförhållande av allmänintresse

Exempel på vad som skulle kunna rapporteras som missförhållande av allmänintresse är:

  • ekonomisk brottslighet som givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • betydande överträdelser av miljöregler och föroreningar i miljön
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • tjänstefel
  • sekretessbrott
  • grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • försök att dölja något av ovanstående
  • jäv i alla former av situationer
  • andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning.

Om anmälan

Personer som arbetar eller har arbetat inom eller på uppdrag av Alingsåshem kan göra en anmälan. Även exempelvis personer som söker arbete, praktikanter och volontärer omfattas.

Personkategorier som till exempel kommuninvånare, kunder, hyresgäster och förtroendevalda omfattas inte av det skydd som lagstiftningen ger vid rapportering av missförhållande av allmänintresse.

Du kan enkelt och tryggt rapportera din anmälan via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du kan också skicka e-post till visselblasare@alingsas.se eller brev till
Visselblåsarfunktionen, Kommunledningskontoret, Alingsås kommun, 441 81 Alingsås.

Det går även bra att genom kommunens växel komma i kontakt med visselblåsarfunktionens tjänstepersoner för att göra en muntlig anmälan eller boka ett möte.

Hantering av anmälan

Du kan läsa mer om hur din anmälan hanteras och hur utredningen av en anmälan går till i Riktlinjer för rapportering av missförhållanden av allmänt intresse i Alingsås kommun, som du återfinner i e-tjänsten.

Skydd för den som anmäler

Du som anmälare har rätt att vara anonym. Om du vill ha återkoppling angående din anmälan behöver du dock lämna dina kontaktuppgifter. Din identitet och kontaktuppgifter omfattas av sekretess.