GDPR

Här hittar du information om hur Alingsåshem behandlar dina personuppgifter, alltså uppgifter eller information som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. 

Dataskyddsförordningen GDPR anger hur företag får behandla dina personuppgifter. Alingsåshem (556401-2374) är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som vi gör själva, eller som annat företag gör på vårt uppdrag.

Alingsåshem, Box 146, 441 23 ALINGSÅS.
0322-61 77 00, info@alingsashem.se

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt: dataskyddsombud@alingsashem.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter eller information som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer eller kontaktuppgifter.

Hur samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel när du registrerar dig i bostadskön.

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad eller lokal, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Vi behandlar också personuppgifter för anställda, inhyrda konsulter, kontaktpersoner hos hyresgäster som är företag, kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners. För hyresgäst och anställd personal förekommer i vissa fall personnummer. Med stöd av skriftligt samtycke kan vi också behandla känsliga personuppgifter som hälsotillstånd, om detta innebär ett behov av anpassat boende. Alla personuppgifter behandlar vi legitimt utifrån vårt intresse av att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kund.

I de fall du har tillgång till en passerbricka för att komma in i våra fastigheter som till exempel bostad eller tvättstuga, sparar vi ditt namn och loggning av din in- och utpassage i 14 dagar. Detta för att enbart vid felsökning eller eventuella störningsärenden kunna ta fram nödvändig information (artikel 6.1 f, GDPR). Eventuell kontroll av in- och utpassage utförs av ett fåtal behöriga anställda och alltid tillsammans med en behörig kollega.

Dina personuppgifter som hyresgäst sparas så länge du är kund hos oss fram till två år efter att ditt senaste avtal hos oss har avslutats. Bokföringsmaterial sparas i sju år enligt Arkivlagen och Bokföringslagen. Övriga kategoriers personuppgifter gallras utifrån gällande lagstiftning och bolagets dokumenthanteringsplan.

Alingsåshem behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES (endast om vi har en laglig grund för överföringen).

Skäl för användning av dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad eller lokal, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Vi behandlar också personuppgifter för anställda, inhyrda konsulter, kontaktpersoner hos hyresgäster som är företag, kontaktpersoner hos leverantörer eller samarbetspartners. Med stöd av skriftligt samtycke kan vi också behandla känsliga personuppgifter som hälsotillstånd, om detta innebär ett behov av anpassat boende. Alla personuppgifter behandlar vi legitimt utifrån vårt intresse av att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kund.

Dina personuppgifter sparas för ovan angivna ändamål så länge du är kund hos oss fram till två år efter att ditt senaste avtal hos oss har avslutats. Bokföringsmaterial sparas i sju år enligt Arkivlagen och Bokföringslagen.

Alingsåshem behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES (endast om vi har en laglig grund för överföringen).

Dina val och rättigheter

Alingsåshem omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som lämnas till Alingsåshem blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan en gång om året begära ett registerutdrag med dina personuppgifter. Om du inte har ett gällande avtal hos oss, utan bara står i en av våra köer, kan du när som helst välja att avregistrera dig från kön – att ”bli glömd”. I samband med det upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och dina personuppgifter tas bort från vårt register. Observera att du då förlorar dina dittills samlade köpoäng och vi har ingen möjlighet att digitalt återskapa dina uppgifter.

Blanketten med begäran om registerutdrag, information, rättning eller avregistrering ska lämnas in personligen till Alingsåshem. Ta med din legitimation.

Blankett för begäran om registerutdrag Pdf, 94 kB.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till vår tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten, 08-657 61 00, www.imy.se Länk till annan webbplats..