Snabblogin till Mina sidor

Pumpan

 

Alingsåshems första lägenhetshus som enbart är till för unga vuxna ligger på Lövskogsgatan i Noltorp. Det klimatsmarta huset är speciellt på flera sätt, det är också Alingsås första flerfamiljshus i massivträ.

Om projektet

Huset Pumpan har två våningar och innehåller 26 lägenheter på 27 respektive 48 kvadratmeter. Alla lägenheter har egen balkong och ett separat förråd på gården. Huset är byggt i korslimmat trä och har mycket synligt trä även invändigt. På taken till bostadshuset och förråden finns solceller och sedumväxter.

De flesta lägenheterna är ettor, men huset innehåller också fyra treor som blir så kallade kompislägenheter. I dem finns två lika stora sovrum. Här är tanken är att två personer enkelt ska kunna dela på bostaden och på så sätt både sänka sina kostnader och öka gemenskapen.

Huset har hög tillgänglighet.

 

Ett hus för unga

Samtliga lägenheter i Pumpan hyrs ut med ungdomskontrakt. Det innebär att lägenheterna kan sökas av personer mellan 18 och 24 år.

 

Vinnare av Alingsås arkitekturpris

År 2019 vann Pumpan Alingsås arkitekturpris. Syftet med priset är att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun. Vinnarna ska avse någon av de tre olika kategorierna: bevara, anpassa eller utveckla. Pumpan vann i kategorin utveckla.

Om kategorin utveckla

"En ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval."

Motivering till vinsten

”En plats som omsorgsfullt omvandlats från parkeringsgarage till ungdomsbostäder. Ett nyskapande hus byggt i massivträ, med solceller och sedumtak som har en tydlig gestaltningsambition. Utformningen av fasaddetaljer och färgsättning ger ett estetiskt värde som tillför kvalitet till miljön och platsen.”

Fakta

Plats: Lövskogsgatan 19

Byggstart: KV 4 2018

Färdigställt: KV 3 2019

Entreprenör: Peab

Entreprenadform: Partnering

Arkitekt: Okidoki arkitekter / Rundlöf & Björling