Korttidskontrakt

Ett korttidskontrakt är ett tidsbegränsat avtal på en lägenhet. Det betyder att det finns ett slutdatum för när kontraktet upphör.

Då hyr vi ut med korttidskontrakt

Alingsåshem erbjuder korttidskontrakt på lägenheter som vi planerar att riva, bygga om eller på andra sätt förändra så mycket att hyresgästen inte kan bo kvar en längre tid. Det finns därför ingen möjlighet att bo kvar efter kontraktets slutdatum.

Köpoäng behålls

När du får ett korttidskontrakt behåller du dina köpoäng och fortsätter spara nya poäng under tiden du bor i lägenheten. Det ökar dina chanser att hitta en ”vanlig” lägenhet när hyrestiden är slut.

Avtalsregler vid korttidskontrakt

  • I hyresavtalet skrivs in att det tecknas under förutsättning att Hyresnämnden godkänner avstående från besittningsskydd. Ett separat avtal om avstående från besittningsskydd tecknas med hyresgästen vid kontraktsskrivningen. Detta avtal skickas sedan in till Hyresnämnden för godkännande.
  • Vi hyr ut inflyttningsklara lägenheter. Inget periodiskt underhåll utförs i lägenheter med korttidskontrakt. Lägenheterna ingår inte heller i systemet med lägenhetsfond.