Ungdomslägenhet

För att göra det lättare för dig som är 18–24 år att hitta en egen bostad hyr vi ut lägenheter med ungdomskontrakt. Du söker ungdomslägenhet genom Alingsåshems bostadskö.

Om våra ungdomslägenheter

Lägenheter som hyrs ut med ungdomskontrakt finns i olika områden, runt om i Alingsås kommun.

I kvarteret Lövskogsgatan i området Noltorp hyrs alla 26 lägenheter ut med ungdomskontrakt. Här finns lägenheter på 1 rum och kök, respektive 3 rum och kök.

Att söka ungdomslägenhet

För att söka ungdomslägenheter behöver du vara registrerad i Alingsåshems bostadskö. Du kan registrera dig i kön från den dag du fyller 16 år.

Lägenheterna fördelas efter kötid bland sökande som är 18-24 år vid datum för inflyttning. Vi bjuder in de fyra med högst köpoäng till visning.

Avtalsregler för ungdomslägenhet

  • Avtalet är ett tidsbegränsat och kan som längst gälla i fyra år. De sista tre månaderna före avtalstidens slut räknas som uppsägningstid. Alingsåshem ansvarar inte för att erbjuda en ny lägenhet.
  • Du kan bara hyra ungdomslägenhet en gång.
  • Uppsägningstiden är tre månader.
  • Alingsåshem ställer samma krav på alla nya hyresgäster när det gäller hyresbetalning och skötsamhet. Den som blir erbjuden kontrakt får inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
  • Vid tecknat kontrakt av ungdomslägenhet behåller du dina tidigare köpoäng och fortsätter att spara nya poäng under tiden kontraktet gäller.
  • I hyresavtalet skrivs in att det tecknas under förutsättning att Hyresnämnden godkänner avstående från besittningsskydd. Ett separat avtal om avstående från besittningsskydd tecknas vid kontraktsskrivning. Detta avtal sänds sedan in till Hyresnämnden för godkännande.