Att söka lägenhet

För att söka lägenhet hos oss behöver du, och en eventuell medsökande, vara registrerad i vår bostadskö. Så här gör du för att söka våra lediga bostäder och för att ställa dig i bostadskön!

Om bostadskön

Du kan registrera dig i vår bostadskö från den dag du fyller 16 år. Du kan dock inte få ett kontrakt förrän du fyllt 18 år. Varje dag i bostadskön ger en köpoäng.

För att behålla din plats i kön behöver du aktivera din köplats minst en gång var 12:e månad. Du aktiverar dina köplats genom att logga in på Mina sidor, ringa kundservice eller mejla oss. Om du erbjuds kontrakt eller inte uppdaterat din köplats inom angiven tid kommer du att avregistreras från bostadskön.

Anmälan i bostadskön är personlig och kan inte överlåtas. Endast den som ska bo i lägenheten får lämna intresseanmälan för ledig lägenhet.

Om du erbjuds en lägenhet och tackar ja nollställs köpoängen och du börjar istället samla nya köpoäng, en köpoäng per dag från avtalsdatum. Detta kallar vi boendetid som kötid.

Alingsåshem tillåter inte att man ställer sig i vår bostadskö via förmedlingstjänst eller programmerad robot. Om du är anmäld via förmedlingstjänst eller robot kommer du att strykas från kön och förlora dina köpoäng.

Medsökande

Medsökande innebär att ni är två som söker tillsammans, och att ni båda tecknar lägenhetskontrakt tillsammans.

Du kan lägga till en medsökande vid registrering i bostadskön. Om du redan står i bostadskön går det inte att lägga till en medsökande.

Om du vill ta bort en medsökande, kontakta kundservice.

Att söka bostad

Sökbara lägenheter publiceras på vår hemsida på måndagar kl 12.00. Du kan intresseanmäla lägenheter här på hemsidan, men också genom att besöka vår kundmottagning eller ringa till kundservice.

Lediga lägenheter fördelas efter köpoäng. Du kan anmäla intresse till maximalt tre lägenheter åt gången, undantag kan förekomma vid uthyrning av nyproduktion.

När tiden för intresseanmälan gått ut bjuder vi in de sökande som har flest köpoäng till visning. Vanligtvis är det fem sökande som erbjuds visning. Medan lägenheten ligger ute för intresseanmälan kan du se vilka poäng som just nu krävs för att bli bjuden på visning. Dessa poäng kan ändra sig ända fram till intresseanmälans slutdatum.

Visning och erbjudande

  • Du ska ha varit med på visning för att få hyra en lägenhet. Om du inte kan medverka på visningen, kan du skicka någon annan du litar på. Efter visning kan du svara ja eller nej till erbjudandet. Att utebli från en visning räknas som att tacka nej till ett lägenhetserbjudande.
  • Om du inte kommer på visning eller tackar nej till lägenhet efter visning fem gånger under en sex månaders period, blir du spärrad från att söka nya lägenheter sex månader framåt. Dina köpoäng påverkas inte.
  • Ditt svar efter visning är bindande. Om du svarat ja till en lägenhet efter visning, och sedan ändrar dig till ett nej, spärras du att söka lägenhet i sex månader. Om du tackar nej till lägenheten efter bokad kontraktstid hos oss, förlorar du dina köpoäng.
  • Om vi ska erbjuda dig lägenhetskontrakt men inte kan få tag på dig inom några dagar, kommer du att stängas av från att söka under en period på sex månader. Erbjudandet går till nästa person i kön. Det är därför viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor, eller genom att kontakta kundservice.

Kriterier för att få lägenhetskontrakt

  • Du måste ha varit på visningen, själv eller genom ombud.
  • Du har flest köpoäng bland dem som tackat ja till erbjudandet.
  • För att teckna kontrakt ska du vara myndig.
  • Du har inga betalningsanmärkningar samt kan uppvisa goda referenser från tidigare boende.
  • Du har inga skulder till Alingsåshem.

Vi har inga inkomstkrav för att teckna lägenhetskontrakt.