Att söka lägenhet

För att söka lägenhet hos oss behöver du vara registrerad i vår bostadskö. Så här gör du för att söka våra lediga bostäder!

Om bostadskön

Du kan registrera dig i vår bostadskö från den dag du fyller 16 år. Varje dag i bostadskön ger en köpoäng.

För att behålla din plats i kön behöver du aktivera din köplats minst en gång var 12:e månad. Du aktiverar dina köplats genom att logga in på mina sidor, ringa kundservice eller mejla oss.

Anmälan i bostadskön är personlig och kan inte överlåtas. Endast den som ska bo i lägenheten får lämna intresseanmälan för ledig lägenhet.

Om du erbjuds en lägenhet och tackar ja nollställs köpoängen och du får istället nya köpoäng, en köpoäng per dag från avtalsdatum. Detta kallar vi boendetid som kötid.

Att söka bostad

Sökbara lägenheter publiceras på vår hemsida. Du kan anmäla intresse till maximalt tre lägenheter åt gången, undantag kan förekomma vid uthyrning av nyproduktion.

När tiden för intresseanmälan gått ut bjuder vi in de sökande som har flest köpoäng till visning. Vanligtvis är det fem sökande som erbjuds visning. Medan lägenheten ligger ute för intresseanmälan kan du se vilka poäng som just nu krävs för att bli bjuden på visning. Dessa poäng kan ändra sig ända fram till intresseanmälans slutdatum.

Visning och erbjudande

  • Du ska ha varit med på visning för att få hyra en lägenhet. Om du inte kan medverka på visningen, kan du skicka någon annan du litar på. Efter visning kan du svara ja eller nej till erbjudandet.
  • För att få hyra en lägenhet krävs att man har medverkat på visningen, antingen själv eller genom ett ombud. Att utebli från en visning räknas som att tacka nej till ett lägenhetserbjudande.
  • Om du inte kommer på visning eller tackar nej till lägenhet efter visning fem gånger under en sex månaders period, blir du spärrad från att söka nya lägenheter sex månader framåt. Dina köpoäng påverkas inte.
  • Om du tackar nej till lägenheten efter bokad kontraktstid hos oss, förlorar du dina köpoäng.
  • Om vi ska erbjuda dig lägenhetskontrakt men inte kan få tag på dig inom några dagar, kommer du att stängas av från att söka under en period på sex månader. Erbjudandet går till nästa person i kön. Det är därför viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor, eller genom att kontakta kundservice.