Uthyrningspolicy

Vår uthyrningspolicy för bostäder fastställdes av Alingsåshems styrelse i juni 2020. Här kan du läsa uthyrningspolicyn i sin helhet. Utifrån denna policy utformas Alingsåshems uthyrningsregler som godkänns av vd.

Målsättning med uthyrningspolicyn

Vår målsättning med uthyrningspolicyn är att det ska vara tydligt hur fördelningen av våra lägenheter går till och vilket regelverk vi har.

Grundläggande krav för avtalstecknande

Den som tecknar avtalet ska:

  • Vara 18 år fyllda.
  • Inte ha hyresskulder eller andra betydande skulder.
  • Kunna visa upp goda boendereferenser från tidigare hyresvärd.
  • Inte ha betalningsanmärkningar under de senaste 12 månaderna.

Lediga lägenheter fördelas enligt nedan

  1. Bolagets behov av ersättningslägenheter till våra hyresgäster vid till exempel renovering, rivning eller ombyggnation i våra fastigheter.
  2. Eventuell förtur (se nedan under rubrik Förtur samt Nybyggnation).
  3. Sökande med flest köpoäng i bostadskön.

Bostadskö

Man kan registrera sig i bostadskön när man fyllt 16 år. Varje dag i bostadskön ger en köpoäng.

Anmälan i bostadskön är personlig och kan inte överlåtas. Endast den som ska bo i lägenheten får lämna intresseanmälan för ledig lägenhet.

För att behålla platsen i kön behöver man aktivera sin köplats minst en gång var 12:e månad.

Om man erbjuds en lägenhet och tackar ja nollställs köpoängen och man erhåller istället nya köpoäng, en köpoäng per dag från avtalsdatum. Detta kallar vi ”boendetid som kötid”.

Söka lägenhet

Alingsåshems sökbara lägenheter publiceras på vår hemsida. Man anmäler sitt intresse till respektive lägenhet. Man kan söka maximalt tre lägenheter åt gången, undantag kan förekomma vid uthyrning av nyproduktion.

Om du inte kommer på visning eller tackar nej till lägenhet efter visning fler än fem gånger under en sex månaders period, blir du spärrad från att söka nya lägenheter sex månader framåt. Dina köpoäng påverkas inte. Om du tackar nej till lägenheten efter bokad kontraktstid hos oss, förlorar du dina köpoäng.

För att få erbjudande om en lägenhet krävs att man har medverkat på visningen, antingen själv eller genom ett ombud. Att utebli från en visning räknas som att tacka nej till ett lägenhetserbjudande.

Förtur

Vi har samarbete med Alingsås kommun och Gryning vård avseende förturer till lägenheter. Dessa samarbeten är reglerade med skriftliga avtal. Tilldelning till dessa avtalsparter sker enligt gällande avtal.

En hyresgäst som har hyreskontrakt med Alingsåshem kan beviljas förtur om ålder eller medicinska skäl omöjliggör kvarboende i nuvarande bostad.

Intern omflyttning

Som kontraktsinnehavare hos Alingsåshem kan man söka andra lediga lägenheter enligt samma princip som övriga i bostadskön. Försenad hyresinbetalning innebär att man är spärrad från att söka annan lägenhet inom sex månader. Om man har misskött sig som hyresgäst, till exempel genom störningar eller vanvård av lägenhet kan det innebära att vi inte godkänner omflyttning.

Särskilda uthyrningsformer

Boende för ungdomar

Uthyrning genom korttidskontrakt på max fyra år med avstående av besittningsskydd där ungdomar under 25 år prioriteras vid uthyrning. Hyresgästen behåller sina köpoäng och fortsätter spara poäng under boendetiden.

Korttidsuthyrning

Tidsbegränsade hyresavtal kan tillämpas då det kan finnas ett behov av lägenheten inom kort, till exempel inför ombyggnation. Vid denna avtalsform avstår hyresgästen besittningsskyddet och har ett slutdatum för sitt avtal. Hyresgästen behåller sina köpoäng vid korttidsuthyrning.

Nybyggnation

Särskilda uthyrningsregler kan tillämpas, till exempel förtur för de som bor i ett område som förtätas genom nybyggnation.

Snabbuthyrning

Lägenheter med kort inflyttningstid (som till exempel vid dödsbo och efter renovering) kan i undantagsfall hyras ut genom så kallad snabbuthyrning. Den som står i vår bostadskö och först anmäler sitt intresse för lägenheten och uppfyller våra grundläggande krav för avtal erhåller lägenheten, det vill säga ej utifrån köpoäng.

Trygghetsboende

Alingsåshem har en separat kö för trygghetsboende. Alingsås kommun har anvisningsrätt till lägenheterna och anvisar lägenheterna utifrån deras uppställda kriterier.

Boende för +65

Personer som har fyllt 65 år prioriteras vid uthyrning.