Går det att byta lägenhet?

Ja, om du uppfyller hyreslagens villkor för direktbyte har du rätt att på egen hand hitta en motpart som vill byta hyresrätt med dig. För att genomföra ett direktbyte krävs godkännande från samtliga hyresvärdar som är involverade i bytet.

För att ett direktbyte ska godkännas krävs att det finns beaktansvärda skäl enligt hyreslagen. Exempel på beaktansvärda skäl kan vara ändrad ekonomi, arbetssituation eller familjeförhållande.