Vad krävs för att jag ska kunna göra ett direktbyte?

Det finns flera villkor som ska uppfyllas för att du ska kunna göra ett direktbyte. Till exempel ska du ha bott i din lägenhet (med förstahandskontrakt) i minst 12 månader. Det ska också ha skett en förändring i ditt hushåll sedan du tecknade ditt nuvarande avtal, till exempel förändrad inkomst eller familjesituation.