Vad händer om jag tackar nej till ett förturserbjudande?

Om du blir erbjuden en lägenhet till följd av din ansökan om intern förtur och tackar nej kommer du inte att få ytterligare erbjudanden. Undantaget är om det föreligger särskilda skäl, som inte har framkommit i din ansökan.